People
People
Shiji Wang
Shiji Wang
Explore
Project
Shiji Wang
Mutant
Jewellery and Metalwork
Image6_WANG SHIJI
Degree Show
Making Stories